יעקב אמסטר ושות' עורכי דין

רח' יפו 216, בנין שערי העיר, ירושלים 94383

טל: 02-5000077 פקס: 02-5383733

תיקי פש"ר 6407/09 - 7048/10 – 7049/10

קבוצת חברת אלומות - אתר זמני להורדת קבצים

 

 

הודעה על מתן צו פירוק ואסיפת נושים בעניין אלומות שיקמים בע"מ בפירוק ח.פ. 51396686-1

 

הודעה על מתן צו פירוק ואסיפת נושים בעניין אלומות מ.ג. ניהול וייזום בע"מ בפירוק ח.פ. 51337167-4

 

הודעה על מתן צו פירוק ואסיפת נושים בעניין אלומות מ.ג. הנדסה בע"מ בפירוק ח.פ. 51337165-8

 

פרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט מיום 5.5.10 - צו פירוק ומינוי מנהל מיוחד

 

העתק נוסח המודעה לפרסום בעיתון וברשומות

 

פסיקתא מיום 28.2.10 – סמכויות המפרק הזמני

 

החלטה מיום 24.1.10 – מינוי מפרק זמני וקביעת מועד דיון

 

בקשות לפירוק החברות מטעם הכונס הרשמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יעקב אמסטר, עו"ד

נאמן בהקפאת ההליכים פש"ר 4302/07

אתר זמני להורדת קבצים

 

 

בש"א 9784/09  - נכס ברחוב כרמיה - החלטת בית המשפט מיום 9.11.09

 

בש"א 9784/09  - נכס ברחוב כרמיה - פרוטוקול הדיון מיום 4.11.09

 

בקשה לאישור מכר - כרמיה בש"א 9784/09          הודעה על מועד דיון בבש"א 9784/09 - פרויקט כרמיה

 

בשא 8587-09 פרוטוקול הדיון מיום 8.9.09

 

החלטת בית המשפט מיום 12.7.09

 

דוח מטעם הנאמן מיום 8.6.2009       נספח א          נספח ב

 

פרוטוקול הדיון ופסק דין מיום 22.1.09 

 

הודעה דחופה על דחיית מועד דיון - בש"א 4226/08 בש"א 2557/08

 

פרוטוקול הדיון והחלטת בית המשפט מיום 23.12.08 בבש"א 4858/08

 

הודעה על מועד דיון הקבוע ליום 23.12.08 בבש"א 4858/08

 

החלטת בית המשפט מיום 17.12.08 בש"א 4858/08

 

פרוטוקול הדיון מיום 16.12.08 בש"א 4858/08

 

הודעה על מועד דיון בשא 4858-08 - 16.12.08

 

הודעה מטעם הנאמן ובקשה למתן החלטה בבש"א 4858/08

 

הודעה מטעם הנאמן / דו"ח המנהל המיוחד עו"ד יעקב לנגה

 

הודעה דחופה על דיון הקבוע למחר (3.12.08) בבש"א 4226/08 ובש"א 4858/08

 

בקשה לאישור מכירת הנכס שבבעלות חב' אלומות בקעה בש"א 4858/08        להורדת קובץ נספחים

 

הודעה דחופה על הקדמת מועד הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין - בש"א 4226/08

 

הודעה דחופה על ביטול הדיון הקבוע להיום בבשא 08 4226

 

הודעה על קביעת מועד לדיון בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין - בש"א 4226/08

 

החלטת בית המשפט מיום 14.8.08 - בש"א 3510/08

 

 תגובה מטעם הנאמן להתנגדויות לאישור הסדר הנושים - בש"א 3510/08

 

הודעה על הקדמת מועד דיון בשא 08 3510

 

בקשה לאישור הצעת הסדר הנושים

 

הבהרה לבקשת הנאמן (צירוף צדדים)

 

הבהרות להצעת הסדר הנושים מיום 14.1.2008

 

הודעה על קביעת מועד דיון בבשא 08 2557

 

בקשה למתן הוראות - פרסום הודעה להגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות נושים + החלטת בית המשפט

 

הודעה על מועד להגשת תביעות חוב וכינוס אסיפות נושים

 

הצעת הנאמן להסדר

 

הסכמה התנגדות - חברה

 

הסכמה התנגדות - מנהלים

 

ייפו כח להצבעה באמצעות שלוח

 

תביעת חוב -  נושה שאינו מובטח - חברה

 

תביעת חוב - נושה מובטח - חברה

 

תביעת חוב - נושה מובטח - מנהלים

 

תביעת חוב - נושה שאינו מובטח - מנהלים

 

בקשות החברה והמנהלים להקפאת הליכים